Formularz zapisu

 
Wypełnij poniższy formularz w celu zapisania dziecka na zajęcia z robotyki:

Imię i nazwisko dziecka, klasa:

Telefon kontaktowy do rodzica/opiekuna prawnego:

Adres e-mail rodzica/opiekuna prawnego:

Miejsce i rodzaj zajęć:


Informacje dodatkowe:

Dane do przelewu :
Bank Zachodni WBK S.A
RoboTim – Jarosław Knapik
H.Pachońskiego 18/175 ,31-223 Kraków
Nr. 24 1500 1142 1011 4039 3994 0000

  Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję regulamin (dostępny pod adresem http://robotim.pl/?page_id=23) oraz harmonogram zajęć (dostępny pod adresem http://robotim.pl/?page_id=8. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę RoboTim Jarosław Knapik ul. H. Pachońskiego 18/175 , 31-223 Kraków, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celach marketingowych. Niniejsza zgoda może być w każdym czasie odwołana.).