II semestr zajęć

By | Styczeń 17, 2020

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem zajęć w drugim semestrze. Dni i godziny zajęć nie uległy zmianie. W przypadku rezygnacji z zajęć prosimy o przekazanie informacji do naszego biura. Brak zgłoszenia rezygnacji będzie traktowany jak kontynuacja zajęć w drugim semestrze.